TØNSBERG: Jan Brendalsmo og hans arkeologkollega i NIKU, Petter B. Molaug, jobber for tiden med en artikkel om Tønsberg og Oslo før cirka 1300. Der oppsummerer de hva nyere forskning kan si om disse byenes tilblivelse.  Med tillatelse gjengir vi følgende fra artikkelutkastet:«I løpet av første halvdel av 1100-tallet er den fullt utviklede middelalderbyen Túnsberg dokumentert arkeologisk med en utstrekning langs sjøen fra Berget i nord til Olavsklosteret i sørøst, og fra sjøen og opp mot øst til en grunn dam mellom Berget og Haugar, samt fra sjøen og et godt stykke opp i lia mot de store gravhaugene på Haugar.»
 Tønsberg vs Oslo - hvilken by er eldst?
Kilder: NAF veibok 2010-2012, Store Norske Leksikon, Wikipedia, div. kommunenettsider
(Bynavn, året for (antatt) grunnleggelse – og eventuell grunnlegger.) • Tønsberg, 871. Byen fantes da ifølge Snorre Sturlason (bildet under). • Trondheim, 997. Olav Tryggvason. • Oslo, 1000. Ifølge Snorre grunnlagt i 1048 av Harald Hardråde. Feiret 900 år i 1950 og 1000 år bare 50 år senere. • Skien, 1000. (utvekslingsplass på 1000-tallet) Byprivilegier i 1358. Feiret 600 år i 1958. • Sarpsborg, 1016. Olav den hellige. • Bergen, 1070. Olav Kyrre. • Stavanger, bispesete fra 1125.  • Hamar, omtalt som kaupang under Harald Hardrådes regjeringstid (1046–1066). Bispesete fra 1152.
Norges eldste byer
Jernalder og vikingtid
Å dele inn historien i epoker byr på utfordringer. Noen inndelinger er alment brukt, men det er variasjoner, ikke minst fra land til land. I Norge brukes gjerne følgende inndelinger (alle runde tall er omtrentlige): • Eldre jernalder: 500 f.Kr.- 500 e.Kr.• Yngre jernalder: 500 - 1050.• Merovingertid: 550-800.• Vikingtid: 800 - 1050. Ofte regnes år 793, da vikingene uten forvarsel angrep klosteret Lindisfarne lengst nordøst i England, som starten på vikingtiden, som forøvrig samsvarer med de 250 siste årene av yngre jernalder. I Norge anser vi at vikingtiden slutter med Olav den helliges død i slaget på Stiklestad i 1030 (bildet under). Andre regner slaget ved Stamford Bridge i 1066 som slutten på epoken. • Middelalder: 1050 - 1536. At middelalderen anses å slutte så brått, skyldes reformasjonen.